About Belgrade

Ambasade

 • Albanija
  Ambasada Republike Albanije - albanska ambasada
  Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 25a, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3066642, 3066643

 • Alžir
  Ambasada Narodne republike Alžira - alžirska ambasada
  Adresa: Maglajska 26/b, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3671211

 • Angola
  Ambasada Republike Angole - angolska ambasada
  Adresa: Vase Pelagića 32, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3690241, 3693270, 3693271

 • Argentina
  Ambasada Republike Argentine - argentinska ambasada
  Adresa: Knez Mihailova 24/I, 11000 Beograd
  Tel: +381 2623751, 2623569, 2622541

 • Australija
  Ambasada Australije - australijska ambasada Beograd
  Adresa: Čika Ljubina 13, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3303400

 • Austrija
  Ambasada Republike Austrije - austrijska ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Sime Markovića 2, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3031956, 3031964, 3032437

 • Belgija
  Ambasada Kraljevine Belgije - belgijska ambasada Beograd
  Adresa: Krunska 18, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3230018, 3247587, 3230016

 • Belorusija
  Ambasada Republike Belorusije - beloruska ambasada
  Adresa: Deligradska 13, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3616938

 • Bolivija
  Konzulat Republike Bolivije
  Adresa: Slobodana Jovanovića 32, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2757819

 • Bosna i Hercegovina
  Ambasada Republike Bosne i Hercegovine - bosanska ambasada
  Adresa: Milana Tankosića 8, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3291277, 3291993, 3291995, 3291997

 • Brazil
  Ambasada Savezne republike Brazil - brazilska ambasada
  Adresa: Krunska 14, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3239781, 3239782, 3239783

 • Bugarska
  Ambasada Republike Bugarske - bugarska ambasada
  Adresa: Birčaninova 26, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3613980

 • Burma (Mjanmar)
  Ambasada Unije Burme - burmanska ambasada
  Adresa: Kneza Miloša 72, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 645128

 • Kanada
  Ambasada Kanade - kanadska ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 75, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3063000, 3063039

 • Čile
  Ambasada Republike Čile - čileanska ambasada
  Adresa: Čakorska 3, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3670403

 • Kina
  Ambasada Narodne republike Kine - kineska ambasada
  Adresa: Lackovićeva 6, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 662737

 • Kongo
  Ambasada Demokratske republike Kongo
  Adresa: Diplomatska kolonija 3
  Tel: +381 11 2664131

 • Hrvatska
  Ambasada Republike Hrvatske - hrvatska ambasada
  Adresa: Kneza Miloša 62, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3610535, 3610153
  Konzularno odeljenje:
  Adresa: Sime Lozanića 11, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3613592, 3670078

 • Kuba
  Ambasada Republike Kube - kubanska ambasada
  Adresa: Ljube Jovanovića 9b, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3692441, 3692689

 • Kipar
  Ambasada Republike Kipar - kiparska ambasada Beograd
  Adresa: Diplomatska kolonija 9, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3672909, 3672725, 3671594

 • Češka Republika
  Ambasada Češke Republike - češka ambasada Beograd
  Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3230133, 3230134

 • Danska
  Ambasada Kraljevine Danske - danska ambasada Beograd
  Adresa: Neznanog junaka 9A, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3670443

 • Egipat
  Ambasada Arapske republike Egipat - egipatska ambasada
  Adresa: Andre Nikolića 12, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 650585

 • Evropska unija
  Delegacija Evropske komisije u Srbiji
  Adresa: Krunska 73, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 308 3200

 • Finska
  Ambasada Republike FInska - finska ambasada Beograd
  Adresa: Birčaninova 29, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 646322

 • Francuska
  Ambasada Republike Francuske - francuska ambasada Beograd
  Adresa: Pariska 11, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3023500, 3023561

 • Gabon
  Ambasada Republike Gabon
  Adresa: Takovska 20, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3233882

 • Nemačka
  Ambasada Savezne republike Nemačke - nemačka ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 74-76, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3064300
  Nemački konzulat: Birčaninova 19a, Tel: +381 11 30064400

 • Gana
  Ambasada Republike Gane
  Adresa: Ognjena Price 50, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3440856

 • Velika Britanija
  Ambasada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske - britanska ambasada Beograd
  Adresa: Generala Ždanova 46, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 645055

 • Grčka
  Ambasada Republike Grčke - grčka ambasada Beograd
  Adresa: Francuska 33, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3226523
  Konzularno odeljenje: Strahinjica Bana 76, Tel: +381 11 3241507

 • Gvineja
  Ambasada Republike Gvineje
  Adresa: Ohridska 8, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3444840

 • Sveta stolica
  Ambasada Vatikana
  Adresa: Svetog Save 24, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3085356

 • Holandija
  Ambasada Kraljevine Holandije - holandska ambasada Beograd
  Adresa: Simina 29, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3282332

 • Mađarska
  Ambasada Republike Mađarske - mađarska ambasada Beograd
  Adresa: Krunska 72, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 2440472
  Mađarski konzulat: Vladete Kovačevića 3, Beograd, Tel: +381 11 3691972

 • Indija
  AmbasadaRepublike Indije - indijska ambasada
  Adresa: Ljutice Bogdana 8, 11040 Beograd
  Tel: +381 11 2664127

 • Indonezija
  Ambasada Republike Indonezije - indonežanska ambasada
  Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 18, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3674062, 3635666

 • Iran
  Ambasada Islamske republike Iran - iranska ambasada
  Adresa: Ljutica Bogdana 40, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3674360

 • Italija
  Ambasada Republike Italije - italijanska ambasada Beograd
  Adresa: Birčaninova 11, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3066100

 • Izrael
  Ambasada Države Izrael - izrealska ambasada Beograd
  Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 47, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3672401, 3672400, 3672402

 • Japan
  Ambasada Japana - japanska ambasada
  Adresa: Vladimira Popovića 6, Geneks apartmani, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3012800

 • Jordan
  Hašemitska kraljevina Jordan - jordanska ambasada
  Adresa: Kablarska 28, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3691922

 • Severna Koreja
  Ambasada Demokratske narodne republike Koreje
  Adresa: Dr. Milutina Ivkovica 9, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 668739

 • Republika Koreja (Južna Koreja)
  Ambasada Republike Koreje - korejska ambasada
  Adresa: Užicka 32, Beograd
  Tel: +381 11 3285648

 • Liban
  Ambasada Republike Liban - libanska ambasada
  Diplomatska kolonija 5, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3675153, 3675154

 • Libija
  Narodni biro Velike socijalističke narodne libijske arapske džamahirije
  Adresa: Sime Lozanica 6, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2663445, 2668253

 • Makedonia
  Ambasada Bivše jugoslovneske republike Makedonije - makedonska ambasada
  Adresa: Gospodar Jevremova 34, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 11 3284924, 3284967 (konzulat)

 • Maroko
  Ambasada Kraljevine Maroko - marokanska ambasada
  Adresa: Sanje Živanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3690288, 3691866

 • Meksiko
  Ambasada Meksika
  Adresa: Ljutice Bogdana 5, 11040 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3674170, 3674171, 3675012

 • Norveška
  Ambasada Kraljevine Norveške - norveška ambasada Beograd
  Adresa: Užička 43, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3670404, 3670405, 3670481

 • Pakistan
  Ambasada Islamske Republike Pakistan - pakistanska ambasada
  Adresa: Bulevar mira 62, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2661676

 • Peru
  Ambasada Republike Peru - peruanska ambasada
  Adresa: Terazije 1, II/5, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3221197, 3221368

 • Poljska
  Ambasada Republike Poljske - poljska ambasada
  Adresa: Kneza Miloša 38, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 2065301, 2065318, 3616585
  Ekonomsko-komercijalno odeljenje:
  Adresa: Vladimira Popovića 6, app 401
  Tel: +381 3112340

 • Portugalija
  Ambasada Republike Portugal - portugalska ambasada
  Adresa: Vladimira Gacinovića 4, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2662895, 2662894, 2662897

 • Filipini
  Konzulat Republike Filipini
  Adresa: Zidarska 8 II/22, Beograd
  Tel: +381 63 356320

 • Rumunija
  Ambasada Rumunije - rumunska ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 70, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3618327, 3618359 (konzulat)

 • Rusija
  Ambasada Ruske federacije - ruska ambasada Beograd
  Adresa: Deligradska 32, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3611323, 3610544, 3611090
  Protokol: +381 11 3610192
  Konzulat: +381 11 3613964

 • Sejšeli
  Konzulat Republike Sejšeli
  Adresa: Beogradskog bataljona 42, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3547309

 • Sirija
  Ambasada Sirijske arapske republike - sirijska ambasada
  Adresa: Aleksandra Stamboljskog 13, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 2666124, 266612

 • Slovačka
  Ambasada Slovačke republike - slovačka ambasada
  Adresa: Bulevar umetnosti 18, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2223800

 • Slovenija
  Ambasada Republike Slovenija - slovenačka ambasada Beograd
  Adresa: Pariska 15, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3282225, 3282610
  Konzularno odeljenje: Tel: +381 11 3038470
  Ekonomsko odeljenj: Tel: +381 11 3282687

 • Španija
  Ambasada Kraljevine Španije - španska ambasada Beograd
  Adresa: Prote Mateje 45, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 34440231, 3440232
  Komercijalno odeljenje: Vojvode Šupljikca 40, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3406832

 • Šri Lanka
  Generalni konzular Democratske Socijalističke Republike Šri Lanke
  Adresa: Žanke Stokić 21, Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3690245, 3690244

 • Švajcarska
  Ambasada Švajcarske konfederacije - švajcarska ambasada Beograd
  Adresa: Birčaninova 27, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3065820, 3065825, 3065815 (visa section)

 • Švedska
  Ambasada Kraljevine Švedske - švedska ambasada Beograd
  Adresa: Ledi Pedžet 2 , 11040 Beograd
  Tel: +381 11 2069200

 • Tunis
  Ambasada Republike Tunis
  Adresa: Vase Pelagica 19, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3691961, 3690194

 • Turska
  Ambasada Republike Turske - turska ambasada
  Adresa: Krunska 1, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3332400

 • Ukrajina
  Ambasada Ukrajine - ukrajinska ambasada
  Adresa: Bulevar Oslobodjenja 87, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3978987, 3978997, 2664896

 • Sjedinjene američke države
  Ambasada SAD - američka ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 50, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3619344, 3613043, 3613909, 3613928

 • Zair Ambasada Zaira
  Adresa: Nemanjina 21/3, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 661188

 • Zimbabve
  Ambasada Republike Zimbabve
  Adresa: Tolstojeva 51, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 664731
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Pronađite hotele

Datum prijavljivanja

Datum odjavljivanja

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
You are here: Home Informacije Ambasade