About Belgrade

Ambasade

 • Albanija
  Ambasada Republike Albanije - albanska ambasada
  Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 25a, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3066642, 3066643

 • Alžir
  Ambasada Narodne republike Alžira - alžirska ambasada
  Adresa: Maglajska 26/b, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3671211

 • Angola
  Ambasada Republike Angole - angolska ambasada
  Adresa: Vase Pelagića 32, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3690241, 3693270, 3693271

 • Argentina
  Ambasada Republike Argentine - argentinska ambasada
  Adresa: Knez Mihailova 24/I, 11000 Beograd
  Tel: +381 2623751, 2623569, 2622541

 • Australija
  Ambasada Australije - australijska ambasada Beograd
  Adresa: Čika Ljubina 13, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3303400

 • Austrija
  Ambasada Republike Austrije - austrijska ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Sime Markovića 2, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3031956, 3031964, 3032437

 • Belgija
  Ambasada Kraljevine Belgije - belgijska ambasada Beograd
  Adresa: Krunska 18, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3230018, 3247587, 3230016

 • Belorusija
  Ambasada Republike Belorusije - beloruska ambasada
  Adresa: Deligradska 13, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3616938

 • Bolivija
  Konzulat Republike Bolivije
  Adresa: Slobodana Jovanovića 32, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2757819

 • Bosna i Hercegovina
  Ambasada Republike Bosne i Hercegovine - bosanska ambasada
  Adresa: Milana Tankosića 8, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3291277, 3291993, 3291995, 3291997

 • Brazil
  Ambasada Savezne republike Brazil - brazilska ambasada
  Adresa: Krunska 14, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3239781, 3239782, 3239783

 • Bugarska
  Ambasada Republike Bugarske - bugarska ambasada
  Adresa: Birčaninova 26, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3613980

 • Burma (Mjanmar)
  Ambasada Unije Burme - burmanska ambasada
  Adresa: Kneza Miloša 72, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 645128

 • Kanada
  Ambasada Kanade - kanadska ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 75, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3063000, 3063039

 • Čile
  Ambasada Republike Čile - čileanska ambasada
  Adresa: Čakorska 3, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3670403

 • Kina
  Ambasada Narodne republike Kine - kineska ambasada
  Adresa: Lackovićeva 6, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 662737

 • Kongo
  Ambasada Demokratske republike Kongo
  Adresa: Diplomatska kolonija 3
  Tel: +381 11 2664131

 • Hrvatska
  Ambasada Republike Hrvatske - hrvatska ambasada
  Adresa: Kneza Miloša 62, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3610535, 3610153
  Konzularno odeljenje:
  Adresa: Sime Lozanića 11, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3613592, 3670078

 • Kuba
  Ambasada Republike Kube - kubanska ambasada
  Adresa: Ljube Jovanovića 9b, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3692441, 3692689

 • Kipar
  Ambasada Republike Kipar - kiparska ambasada Beograd
  Adresa: Diplomatska kolonija 9, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3672909, 3672725, 3671594

 • Češka Republika
  Ambasada Češke Republike - češka ambasada Beograd
  Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3230133, 3230134

 • Danska
  Ambasada Kraljevine Danske - danska ambasada Beograd
  Adresa: Neznanog junaka 9A, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3670443

 • Egipat
  Ambasada Arapske republike Egipat - egipatska ambasada
  Adresa: Andre Nikolića 12, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 650585

 • Evropska unija
  Delegacija Evropske komisije u Srbiji
  Adresa: Krunska 73, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 308 3200

 • Finska
  Ambasada Republike FInska - finska ambasada Beograd
  Adresa: Birčaninova 29, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 646322

 • Francuska
  Ambasada Republike Francuske - francuska ambasada Beograd
  Adresa: Pariska 11, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3023500, 3023561

 • Gabon
  Ambasada Republike Gabon
  Adresa: Takovska 20, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3233882

 • Nemačka
  Ambasada Savezne republike Nemačke - nemačka ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 74-76, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3064300
  Nemački konzulat: Birčaninova 19a, Tel: +381 11 30064400

 • Gana
  Ambasada Republike Gane
  Adresa: Ognjena Price 50, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3440856

 • Velika Britanija
  Ambasada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske - britanska ambasada Beograd
  Adresa: Generala Ždanova 46, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 645055

 • Grčka
  Ambasada Republike Grčke - grčka ambasada Beograd
  Adresa: Francuska 33, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3226523
  Konzularno odeljenje: Strahinjica Bana 76, Tel: +381 11 3241507

 • Gvineja
  Ambasada Republike Gvineje
  Adresa: Ohridska 8, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3444840

 • Sveta stolica
  Ambasada Vatikana
  Adresa: Svetog Save 24, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3085356

 • Holandija
  Ambasada Kraljevine Holandije - holandska ambasada Beograd
  Adresa: Simina 29, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3282332

 • Mađarska
  Ambasada Republike Mađarske - mađarska ambasada Beograd
  Adresa: Krunska 72, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 2440472
  Mađarski konzulat: Vladete Kovačevića 3, Beograd, Tel: +381 11 3691972

 • Indija
  AmbasadaRepublike Indije - indijska ambasada
  Adresa: Ljutice Bogdana 8, 11040 Beograd
  Tel: +381 11 2664127

 • Indonezija
  Ambasada Republike Indonezije - indonežanska ambasada
  Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 18, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3674062, 3635666

 • Iran
  Ambasada Islamske republike Iran - iranska ambasada
  Adresa: Ljutica Bogdana 40, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3674360

 • Italija
  Ambasada Republike Italije - italijanska ambasada Beograd
  Adresa: Birčaninova 11, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3066100

 • Izrael
  Ambasada Države Izrael - izrealska ambasada Beograd
  Adresa: Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 47, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3672401, 3672400, 3672402

 • Japan
  Ambasada Japana - japanska ambasada
  Adresa: Vladimira Popovića 6, Geneks apartmani, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3012800

 • Jordan
  Hašemitska kraljevina Jordan - jordanska ambasada
  Adresa: Kablarska 28, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3691922

 • Severna Koreja
  Ambasada Demokratske narodne republike Koreje
  Adresa: Dr. Milutina Ivkovica 9, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 668739

 • Republika Koreja (Južna Koreja)
  Ambasada Republike Koreje - korejska ambasada
  Adresa: Užicka 32, Beograd
  Tel: +381 11 3285648

 • Liban
  Ambasada Republike Liban - libanska ambasada
  Diplomatska kolonija 5, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3675153, 3675154

 • Libija
  Narodni biro Velike socijalističke narodne libijske arapske džamahirije
  Adresa: Sime Lozanica 6, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2663445, 2668253

 • Makedonia
  Ambasada Bivše jugoslovneske republike Makedonije - makedonska ambasada
  Adresa: Gospodar Jevremova 34, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 11 3284924, 3284967 (konzulat)

 • Maroko
  Ambasada Kraljevine Maroko - marokanska ambasada
  Adresa: Sanje Živanovića 4, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3690288, 3691866

 • Meksiko
  Ambasada Meksika
  Adresa: Ljutice Bogdana 5, 11040 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3674170, 3674171, 3675012

 • Norveška
  Ambasada Kraljevine Norveške - norveška ambasada Beograd
  Adresa: Užička 43, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3670404, 3670405, 3670481

 • Pakistan
  Ambasada Islamske Republike Pakistan - pakistanska ambasada
  Adresa: Bulevar mira 62, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2661676

 • Peru
  Ambasada Republike Peru - peruanska ambasada
  Adresa: Terazije 1, II/5, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3221197, 3221368

 • Poljska
  Ambasada Republike Poljske - poljska ambasada
  Adresa: Kneza Miloša 38, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 2065301, 2065318, 3616585
  Ekonomsko-komercijalno odeljenje:
  Adresa: Vladimira Popovića 6, app 401
  Tel: +381 3112340

 • Portugalija
  Ambasada Republike Portugal - portugalska ambasada
  Adresa: Vladimira Gacinovića 4, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2662895, 2662894, 2662897

 • Filipini
  Konzulat Republike Filipini
  Adresa: Zidarska 8 II/22, Beograd
  Tel: +381 63 356320

 • Rumunija
  Ambasada Rumunije - rumunska ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 70, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3618327, 3618359 (konzulat)

 • Rusija
  Ambasada Ruske federacije - ruska ambasada Beograd
  Adresa: Deligradska 32, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3611323, 3610544, 3611090
  Protokol: +381 11 3610192
  Konzulat: +381 11 3613964

 • Sejšeli
  Konzulat Republike Sejšeli
  Adresa: Beogradskog bataljona 42, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3547309

 • Sirija
  Ambasada Sirijske arapske republike - sirijska ambasada
  Adresa: Aleksandra Stamboljskog 13, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 2666124, 266612

 • Slovačka
  Ambasada Slovačke republike - slovačka ambasada
  Adresa: Bulevar umetnosti 18, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2223800

 • Slovenija
  Ambasada Republike Slovenija - slovenačka ambasada Beograd
  Adresa: Pariska 15, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3282225, 3282610
  Konzularno odeljenje: Tel: +381 11 3038470
  Ekonomsko odeljenj: Tel: +381 11 3282687

 • Španija
  Ambasada Kraljevine Španije - španska ambasada Beograd
  Adresa: Prote Mateje 45, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 34440231, 3440232
  Komercijalno odeljenje: Vojvode Šupljikca 40, 11000 Beograd, Tel: +381 11 3406832

 • Šri Lanka
  Generalni konzular Democratske Socijalističke Republike Šri Lanke
  Adresa: Žanke Stokić 21, Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3690245, 3690244

 • Švajcarska
  Ambasada Švajcarske konfederacije - švajcarska ambasada Beograd
  Adresa: Birčaninova 27, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3065820, 3065825, 3065815 (visa section)

 • Švedska
  Ambasada Kraljevine Švedske - švedska ambasada Beograd
  Adresa: Ledi Pedžet 2 , 11040 Beograd
  Tel: +381 11 2069200

 • Tunis
  Ambasada Republike Tunis
  Adresa: Vase Pelagica 19, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3691961, 3690194

 • Turska
  Ambasada Republike Turske - turska ambasada
  Adresa: Krunska 1, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3332400

 • Ukrajina
  Ambasada Ukrajine - ukrajinska ambasada
  Adresa: Bulevar Oslobodjenja 87, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3978987, 3978997, 2664896

 • Sjedinjene američke države
  Ambasada SAD - američka ambasada Beograd
  Adresa: Kneza Miloša 50, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 3619344, 3613043, 3613909, 3613928

 • Zair Ambasada Zaira
  Adresa: Nemanjina 21/3, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 661188

 • Zimbabve
  Ambasada Republike Zimbabve
  Adresa: Tolstojeva 51, 11000 Beograd, Srbija
  Tel: +381 11 664731
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Pronađite hotele

Datum prijavljivanja

Datum odjavljivanja

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
You are here: Home Informacije Ambasade

This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the Cookie Policy..

I accept cookies from this site